เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม

 

ว่าที่ร้อยโท  ประมวลศักดิ์       ดีมี    ประพันธ์

 

                   วังงิ้ววิทยาคมสามัคคี                       ธงสองสีม่วงขาวพราวไสว

กระพือพัดโบกสะบัดขจรกระจาย                 เราทั้งหลายมอบกายใจทุกคน

เกียรติวินัยจิตและใจเราฝึกฝน                     เพื่อให้ดลเพียบพร้อมน้อมสมาน

ถึงหลักชัยได้สุขทุกประการ                         ไม่ว่างานเรียนหรือเล่นเราเด่นมา

พุฒิ  อีกพละจริยา                                   หัตถศึกษาวิทยาเรายึดมั่น

มีระเบียบมีวินัยห่วงใยกัน                          ดวงใจนั้นมอบเพื่อนพ้องพี่น้องเรา

          วังงิ้วมั่นคงธงม่วงขาว                                         ว.ค.เราช่วยกันหมั่นสร้างสม

เพื่อให้นามวังงิ้ววิทยาคม                           ได้ชื่นชมสมชื่อระบือไกล