สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

คบเพลิง  หมายถึง  ปัญญา

                                      รัศมี        หมายถึง  ชื่อเสียงของโรงเรียน

                                      รวงข้าว   หมายถึงความเจริญงอกงามทางปัญญา

                                      วงกลม    หมายถึง  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

                                      .. หมายถึง  อักษรย่อของโรงเรียน

                                      ริบบิ้น     หมายถึง  ความผูกพันสามัคคี

 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน         เจ้าพ่อสมศักดิ์

  อักษรย่อของโรงเรียน               ว.ค.

  คติธรรม                              “ปํญญานรานํรตนํ                                                                ปัญญาเป็นเครื่องประดับของคนดี

  คติพจน์           เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำประชาธิปไตย

  เอกลักษณ์        บรรยากาศเด่น  เน้นความรู้  คู่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน           ม่วง ขาว

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน                ต้นตะแบก